Grupa Producentów ROZUMKI

plenderu

Grupa dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym, umożliwiającym dostarczenie do klienta produktów w różnych sortach i typach opakowań. Stosownie do indywidualnych wymagań kontrahentów.